DECRO

Tradice od roku 1995

DECRO

Finanční stabilita firmy – certifikát ČEKIA

DECRO

Montáž okna s těsnícím systémem 

Výroba plastových a hliníkových oken a dveří

Certifikát pro okna TROCAL 88+ Pasivhaus

Stále stoupá poptávka po kvalitnějších tepelně izolačních vlastnostech plastových oken. Ta apeluje na jejich výrobce, aby vyvíjeli a zaváděli do výroby nové technologie. Jedním ze způsobů vylepšení je vložení tepelných vložek do komor profilů. Nahrazení výztuže profilu touto vložkou má ale za následek to, že plastová okna ztrácejí své statické vlastnosti.

Společnost Decro Bzenec, spol. s r.o. ale objevila řešení, které oknům ponechá jejich pevnost, ale zároveň omezí tepelné ztráty přes profil. Kombinací tepelně izolační vložky a výztuže bylo dosaženo výborných parametrů součinitele prostupu tepla u celého okna i rámu.

Zkušební laboratoř CSI Zlín ověřila, že u rámů plastových oken TROCAL 88+ Pasivhaus bylo dosaženo toho, že prostup tepla profilem je Uf=0,90 W/m2K. Plastová okna TROCAL 88+ Pasivhaus tak získala od laboratoře CSI Zlín certifikát na vlastnost výrobku, který potvrzuje, že vyhovují normě ČSN 73 0540.

Díky tomuto výrobku může Decro Bzenec, spol. s r.o. splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na okna s vysokým výkonem – bez omezení jejich tvaru a velikosti.

Online poptávka

Zadejte nám své požadavky a my vás budeme kontaktovat s naší cenovou nabídkou.

Více info

Zelená úsporám

Více informací o programu Zelená úsporám se dozvíte zde.

Více info

Prohlášení o místu výroby

Naše plastové a hliníkové výplně stavebních otvorů jsou vyrobeny v ČR.

Více info