DECRO

Tradice od roku 1995

DECRO

Finanční stabilita firmy – certifikát ČEKIA

DECRO

Montáž okna s těsnícím systémem 

Výroba plastových a hliníkových oken a dveří

Technologie

Greenline – místo olova vápník a zinek

Okna z PVC se řadí mezi ty nejodolnější. I po desítkách let zůstávají naprosto funkční. K tomu pomáhají rovněž i stabilizátory, které jsou schopny zásadně vylepšit vlastnosti PVC. Většina složení PVC, které jsou na trhu, má v sobě stabilizátory s obsahem olova. Olovo navíc obsahuje mnoho škodlivých látek, a tak se Evropská Unie rozhodla jeho spotřebu razantně zmenšit.

Společnost TROCAL je v této oblasti mnohem napřed, protože ve výrobcích z prvomateriálu namísto olova využívá pouze stabilizátory, které jsou založeny na bázi ekologicky vhodného kalcia a zinku. Například stabilizátor GreenLine je dnes značkou kvality a to je díky tomu, že ho tato firma spolehlivě vyvinula a následně prověřila po dlouhou dobu v praxi. Je používán všemi, komu není vztah k životnímu prostředí, trvale udržitelnému rozvoji a zdraví obecně lhostejný.

PVC z ekologického hlediska

„PVC“ již není tématem jen médií či různých zájmových skupin. Ve stále větším měřítku je zde kritizována univerzální a osvědčená surovina. Varianty, které doporučují odlišní kritici PVC, se v praxi často ukážou jako naprosto nepoužitelné. Výchozí surovinou pro výrobu PVC (Polyvinylchlorid) je jednak kuchyňská sůl (Natriumchlorid) coby přírodní surovina, ale také ropa, nebo zemní plyn-taktéž přírodní suroviny. Chemickými postupy je přes meziprodukt VC (Vinylchlorid) polymerizací vyroben PVC: chemicky stabilní, zdravotně nezávadný. Chemický vzorec PVC je tvořen uzavřeným řetězcem. To znamená, že látky, kterou jsou v materiálu označeny, nemohou být samovolně vyloučeny.

Výrobu profilů TROCAL nevyžaduje, aby byl pokácen jediný  strom v deštném pralese, a potenciál vlastních dřevin rovněž  není nekonečný. TROCAL profily nevyžadují ani žádné ochranné či ohnivzdorné  laky.

Okna a dveře DECRO BZENEC z profilových systémů TROCAL  jsou elementy s úctyhodnou odolností proti ohni, jsou  těžce zápalné, hoří nejprve při teplotě 450°C a v počáteční fázi jsou klasifikovány jako samozhášecí. TROCAL coby výrobce PVC profilů recykluje veškerý  odpad vznikající jak při produkci oken, tak i vlastních  profilů. Také stará vymontovaná okna jsou u nás znovu  zhodnocena. Materiál je rozdrcen a speciální technologií znovu zaveden do výroby. Recyklované profily TROCAL jsou důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a splňují přitom všechny požadavky kladené na plastový okenní profil. Výkon, který si zaslouží známku kvality.

Profily TROCAL Recycling se skládají z recyklovaného jádra (70%), obaleným koextruzní technologií čerstvým PVC (30%). Kvalita recyklovaných profilů TROCAL je zaručena předpisy RAL RG 716/1, oddíl 1, díl 1.

Profily TROCAL RECYCLING obdržely jako vůbec jediný okenní profil cenu „Produkt roku 1992″, udílený Fachverband Kunstoffkonsumwaren.

Recyklace  – regenerát

Plastová okna jsou hlavními stavebními komponenty, které mají dlouhou životnost. Počet dosloužených oken z PVC je proto do dnešní doby velmi malý. Okna určená k recyklování budou nabývat až v budoucnu, a to díky zvětšování podílu na trhu. Technicky je však recyklace vyřešena již dnes. Existují totiž automatická zařízení, která dokážou stará plastová okna skvěle zpracovat. Sklo, ocel a těsnění jsou oddělena, zbylé PVC vyčištěno, zkontrolováno a dále děleno na menší kusy (granulát). Takto získaný PVC recyklát je poté zpracován na plnohodnotné profily z plastu, a to přesně podle předpisů RAL. Toto se však může podařit pouze za předpokladu, že je zpracováván stejný typ PVC z profilů odpovídajících určitému kvalitativnímu standardu.

V dalším kroku musí být recyklát stabilizován (je-li to nutné), anebo pozměněn koextruzí (jedná se o technologii vytlačování dvou materiálů naráz, která byla vyvinuta společností TROCAL v roce 1975) s čerstvým PVC alespoň na pohledových plochách. Díky tomu je zaručena barevná stabilita a odolnost proti povětrnostním vlivům, případně vady povrchových ploch způsobené různými barevnými odstíny recyklátu získané nedokonalým čistěním, zpracováváním recyklátu s  malým množstvím koextrudované barevné PMMA,  popřípadě přídavku modifikovaného extrudovaného  PVC. 

Ekonomické využívání recyklace plastových oken je závislé samozřejmě i na sběrném systému PVC, který musí být vysoce fungující. Zde se nejlépe osvědčil uzavřený tok suroviny v  daném oboru – např.: výrobce 

oken-recyklovatel-výrobce  profilů. Tato systémová řešení jsou již s úspěchem  několik let plně funkční, přestože díky nedostatku  dosloužených plastových oken zdaleka nevytížena

 Na základě mnoha testování a dlouholetých výzkumů (první  systémy pro plastová okna u TROCALu již v roce  1954) bylo rozpoznáno, že zastaralé PVC profily mohou být recyklovány osmkrát, aniž by ztratily něco ze své kvality. Budeme-li předpokládat, že životnost okenního kování je 30 let, můžeme se na současná plastová okna spolehnout ještě na dlouhých 240 let, aniž by bylo jakkoliv zatíženo životní prostředí. Za těchto 240 let můžeme využít technologii rozkladu PVC na původní základní složky (Chlor získaný elektrolýzou z kuchyňské soli NaCl a Ethylen z ropy – vyvinul TROCAL v roce 1994.

PVC-U (tvrzené PVC se zvýšenou houževnatostí) nejčastěji používané pro výrobu plastových oken (cca 99%) se tak stává jednou z nejekologičtějších plastových hmot vůbec.

Online poptávka

Zadejte nám své požadavky a my vás budeme kontaktovat s naší cenovou nabídkou.

Více info

Zelená úsporám

Více informací o programu Zelená úsporám se dozvíte zde.

Více info

Prohlášení o místu výroby

Naše plastové a hliníkové výplně stavebních otvorů jsou vyrobeny v ČR.

Více info