DECRO

Tradice od roku 1995

DECRO

Finanční stabilita firmy – certifikát ČEKIA

DECRO

Montáž okna s těsnícím systémem 

Výroba plastových a hliníkových oken a dveří

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) a jeho dopady

Na začátku července vstoupilo v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). Co to ale přinese zákazníkům?  

Důležité je zejména to, že všechny stavební výrobky podléhající harmonizovaným normám (mezi něž patří i vnější okna a dveře) musí být při dodání řádně označeny. A to hlavně třemi následujícími způsoby:

1) Názvem a adresou výrobce

2) Značkou  

3) K výrobkům je dodán návod na bezpečné užívání, údržbu a obsluhu. Celý musí být v jazyce daného státu.

Díky označení stavebním výrobkům tímto způsobem, má zákazník jistotu, že u výrobce stavebního výrobku je zaveden systém řízení výroby. Toto označení také potvrzuje, že byl výrobek řádně certifikován oprávněnou zkušebnou a že výrobce garantuje parametry výrobku v prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku. Díky tomuto novému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) je také garantováno, že pro případ kontroly archivuje výrobce stavebního výrobku technickou dokumentaci po dobu 10 let.

Každý zákazník si tak nyní může snadno ověřit, zda mu dodavatel nedodal hliníková a plastová okna a dveře neznámého původ a s problematickou zárukou. Ale naopak, že mu dodal hliníková a plastová okna, která jsou řádně a správně certifikována.  

Online poptávka

Zadejte nám své požadavky a my vás budeme kontaktovat s naší cenovou nabídkou.

Více info

Zelená úsporám

Více informací o programu Zelená úsporám se dozvíte zde.

Více info

Prohlášení o místu výroby

Naše plastové a hliníkové výplně stavebních otvorů jsou vyrobeny v ČR.

Více info