DECRO

Tradice od roku 1995

DECRO

Finanční stabilita firmy – certifikát ČEKIA

DECRO

Montáž okna s těsnícím systémem 

Výroba plastových a hliníkových oken a dveří

Stará okna jako obnovitelná surovina?_2.část

Stabilizace zinkem a PVC-U

Okna z PVC patří vůbec k nejodolnějším a díky své kvalitě jsou plně funkční v řádu desítek let. K této odolnosti přispívají tzv. stabilizátory, které upravují zásadním způsobem vlastnosti PVC. Valná většina receptur PVC na trhu obsahuje stabilizátory s obsahem olova. Vzhledem k mnoha škodlivým vlastnostem olova se EU rozhodla jeho spotřebu do roku 2015 výrazně snížit.

Trocal, dnes známý pod jménem Profine, je v této oblasti díky svým inovacím úspěšný, protože:

– ve všech výrobcích z prvomateriálu používá místo olova výhradně stabilizátory na bázi ekologicky příznivého vápníku a zinku.

– pečlivě vyvinul a dlouhodobě prověřil v praxi stabilizátor Greenline, který je dnes značkou jakosti. Tu používají všichni, jimž není vztah k životnímu prostředí, trvale udržitelnému rozvoji a zdraví obecně lhostejný.

– 99 % produkce okenních profilů TROCAL je z materiálu označeného jako PVC-U (tvrzený PVC se zvýšenou houževnatostí). Ten se v současnosti stal jednou z nejekologičtějších umělých hmot vůbec.

Kvalita profilů z recyklátu

Na základě dlouholetého výzkumu a zkoušek (první plastová okna TROCALu přišla na svět již v roce 1954) bylo zjištěno, že staré PVC profily mohou být recyklovány bez jakékoli ztráty kvality nejméně osmkrát. Při předpokládané životnosti okenního kování 30 let tak můžeme se stávajícími plastovými okny počítat ještě 240 let bez jakéhokoli zatížení životního prostředí. Po 240 letech pak máme možnost použít technologii termického rozložení (krakování) PVC na původní základní komponenty (chlor získaný z kuchyňské soli a ethylen vyráběný pyrolýzou ropných uhlovodíků), kterou Trocal vyvinul již v roce 1994.

Recyklace a použití regenerátu u TROCALu

Trocal se právem pyšní dnes nejmodernější a nejdůsledněji používanou technologií, kdy je v jádrech profilů použit tzv. regenerovaný PVC. Pro tento účel používá výhradně materiál skupiny profine (tedy vlastní prvomateriál) rekrutující se z odřezků ve výrobě oken, či materiálu vznikajícího při vlastní výrobě profilů. Jedná se o materiál stabilizovaný patentovaným systémem GreenLine, který zachovává dokonalou shodu vlastností prvomateriálu a regenerátu, včetně ekologické stabilizace bez olova!

Zkoušky a průběžný dozor nezávislé zkušebny prokázaly shodu prvomateriálu i regenerátu profilů TROCAL. Proto byl certifikát osvědčující kvalitu materiálu TROCAL vydán pod stejným číslem jak pro prvomateriál, tak pro regenerát. Je to vysoká známka bezvadné kvality jak profilů z provomateriálu, tak i profilů s jádrem z regenerátu. Tento fakt je na světovém trhu ojedinělý!

Závěr

TROCAL se při svém působení na trhu s profily pro okna a dveře stal průkopníkem v technologiích, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Za zavedení těchto technologií mu byla udělena v Německu cena za výrobek roku 1991. V České republice bývají tyto technologie – i po 20 letech – znevažovány nekompetentními argumenty, a přitom je celá Evropa úspěšně již více jak 15 let používá.

Online poptávka

Zadejte nám své požadavky a my vás budeme kontaktovat s naší cenovou nabídkou.

Více info

Zelená úsporám

Více informací o programu Zelená úsporám se dozvíte zde.

Více info

Prohlášení o místu výroby

Naše plastové a hliníkové výplně stavebních otvorů jsou vyrobeny v ČR.

Více info